Developed by Khmer Focus

ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជាតិ​ទន្លេ​មេគង្គ​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦-​២០២០

ការ​វវត្ត​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជាតិ​ទន្លេ​មេគង្គ​កម្ពុជា បាន​ឈាន​មក​ដល់​បេសក​កម្ម​ថ្មី ដែល​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា បាន​ប្រគល់​ឱ្យ​ផ្អែក​តាម​ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យ​លេខ នស/​រកត/​០៩០៩/​៩៤៣ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០០៩ ស្ដី​ពី​ការ​កែ​សម្រួល និង​ការ​ធ្វើ​និយត​ភាព​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជាតិ​ទន្លេ​មេគង្គ​កម្ពុជា។