Developed by Khmer Focus

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី ការ​បញ្ចេញ​ធារ​ទឹក​ពី​អាង​ស្តុក​ទឹក​សេសាន​៤ និង​សេសាន​៤ A មក​លើ​តំបន់​ភាគ​ខាង​ក្រោម​ទន្លេ​សេសាន ពីថ្ងៃទី ១៤-២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

Category: Notification on Water Release

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី ការ​បញ្ចេញ​ធារ​ទឹក​ពី​អាង​ស្តុក​ទឹក​សេសាន​៤ និង​សេសាន​៤ A មក​លើ​តំបន់​ភាគ​ខាង​ក្រោម​ទន្លេ​សេសាន ពីថ្ងៃទី ១៤-២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ និងពីថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

Hits: 2198