Developed by Khmer Focus
ផែន​ការ​គ្រប់​គ្រង​បរិស្ថាន​សម្រាប់​អនុ​គម្រោង​ស្ថានីយ៍​ភ្ញាស់​កូន​ត្រី ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

កម្ម​វិធី​គ្រប់​គ្រង​ធន​ធាន​ទឹក​ចម្រុះ​មេគង្គ គឺ​ជា​គម្រោង​បន្ត​គ្នា​ក្នុង​តំបន់ ដែល​បាន​គាំ​ទ្រ​សាធារណៈ​រដ្ឋ​ប្រជា​មា​និត​ឡាវ កម្ពុជា វៀត​ណាម និង​គណៈ​កម្មការ​ទន្លេ​មេគង្គ។ ចាប់​ផ្តើម​ជំហាន​ដំបូង (សាធារណៈ​រដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ឡាវ និង​គណៈ​កម្មការ​ទន្លេ​មេគង្គ) ហើយ​ជំហាន​ទី​២ (វៀតណាម) ធនាគារ​ពិភព​លោក និង​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​បាន