Developed by Khmer Focus
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបញ្ចេញធារទឹកពីអាងស្តុកទឹកសេសាន៤ និងសេសាន៤ A មកលើតំបន់ភាគខាងក្រោមទន្លេសេសាន នៅម៉ោង ១៤:០០នាទី ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបញ្ចេញធារទឹកពីអាងស្តុកទឹកសេសាន៤ និងសេសាន៤ A មកលើតំបន់ភាគខាងក្រោមទន្លេសេសាន នៅម៉ោង ១៤:០០នាទី ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ជាមួយធារទឹក ៤២៣២m3/s។