Developed by Khmer Focus
កិច្ចប្រជុំកំពូលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី២ ឆ្នាំ២០២២ (ថ្ងៃទី ១៧-១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២)

សៀមរាប៖ ឯកឧត្តម គល់ វឌ្ឍនា អគ្គលេខាធិការ​រង គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គ​កម្ពុជា ត្រូវ​បានចាត់ឱ្យចូលរួម កិច្ចប្រជុំកំពូល​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុលើកទី២ ឆ្នាំ២០២២ (CCCS22) ដែលរៀបចំដោយក្រសួងបរិស្ថាន។ សមាជិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល​នេះរួមមាន៖ សហគមន៍មូលដ្ឋាន អង្គការ​មិនមែនរដ្ឋាភិបាល យុវជន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គទូត (សហរដ្ឋអាមេរិក អូស្រ្តាលី និងចក្រភពអង់គ្លេស) ស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាល (ក្រសួងបរិស្ថាន គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរាជបណ្ឌិតសភា) និងវិស័យឯកជន រួមមាន ក្រុមហ៊ុន Forte Insurance, Heineken, Smart Axiata, BritCham, YEAC, និង iDE Globe សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងដៃគូក្នុងការចូលរួមវិភាគទានដល់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ និងនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកកម្រិតកាបូនទាប ភាពធន់ និងការលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាព។

ប្រធានបទរួមនៃសន្និសីទគឺនិរន្តរភាព រួមទាំងពិពណ៌ចំនួន២០បញ្ជរ ដែលជាលទ្ធផលនៃដំណោះស្រាយ និងគម្រោងនានាប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅមូលដ្ឋាននៃកម្ពុជា។ រីឯខ្លឹមសារនៅខាងក្រោយប្រធានបទនៃសន្និសីទគឺ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងសង្គមស៊ីវីល ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ កិច្ចប្រជុំនេះរួមបញ្ចូលផងដែរនូវការប្តេជ្ញាចិត្តនៅកម្រិតជាតិក្នុងការបំពេញការងារក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស និងការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យឧស្សាហកម្ម និងដៃគូសង្គមស៊ីវីល ដើម្បីឈានយ៉ាងរហ័យទៅកាន់ carbon-neutral នាអនាគតកាល។

កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានរួមបញ្ចូលនូវប្រធានបទមួយចំនួនទៀតស្តីពី ថាមពលកកើតឡើងវិញ ហិរញ្ញវត្ថុបៃតង/ហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុ គោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) និងវណ្ណកម្មបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាន នៅក្នុងបណ្តាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរួមមាន កសិកម្ម គមនាគមន៍ ទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្ម ដោយមានវគ្គ (Sessions) ជាច្រើនទៀត។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាវេទិកាមួយសម្រាប់ការចែករំលែកទស្សនៈ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនានាជុំវិញបណ្តាប្រធានបទដូចមានបញ្ជាក់ខាងលើ ក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗ រួមមានការធ្វើបទបង្ហាញ ការពិភាក្សា កិច្ចប្រជុំ ការអនុវត្តបង្ហាញ និងក្រុមពិក្សា ឬការពិភាក្សាតុមូល។

ឯកឧត្តម គល់ វឌ្ឍនា ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមជាវាគ្មិនជាមួយវាគ្មិនផ្សេងៗទៀតដែលអញ្ជើញមកពីក្រសួងបរិស្ថាន WWF និងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា នៅក្នុងក្រុមពិភាក្សាមួយក្រោមប្រធានបទ “កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា ដើម្បីជួយសង្រ្គោះធនធាន និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជលសាស្រ្តក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោម” ដែលគោលបំណងនៃក្រុមពិភក្សានេះគឺ៖ (១) លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងចំណោមសហគមន៍អាស្រ័យលើទន្លេ និងសាធារណៈ និងអំពាវនាវនូវការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងកិច្ចខិតខំរួមគ្នា ដើម្បីធ្វើឱ្យមាននិរន្តរភាពនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមេគង្គ និងធនធានជលសាស្រ្ត (២) ដើម្បីស្តាប់នូវទស្សនៈផ្សេងៗពីអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកអភិរក្សនានាអំពីមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើបានក្នុងការជួយសង្គ្រោះធនធាន និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជលសាស្រ្តក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោម (៣) ដើម្បីស្តាប់នូវទស្សនៈផ្សេងៗពីអ្នកជំនាញ ថាតើកម្ពុជាអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហការឆ្លងដែនដោយរបៀបណា ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងសង្គ្រោះធនធាន និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជលសាស្រ្តក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោម៕