Developed by Khmer Focus
ជំពូក៖ Notification on Water Release

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបញ្ចេញធារទឹកពីអាងស្តុកទឹកសេសាន៤ និងសេសាន៤ A មកលើតំបន់ភាគខាងក្រោមទន្លេសេសាន នៅម៉ោង ១២:៣០នាទី ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ជាមួយធារទឹក ៣៦៥៣m3/s។

ចុច​ដង៖ 169