Developed by Khmer Focus

សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី សេចក្តីព្រាងការណែនាំសម្រាប់ការតាមដានកូនត្រីម៉្សៅ (ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១)

ជំពូក៖ CNMC_Feb21

ក្រុមការងារកម្ពុជា ដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋ​បាល​ជលផល អាជ្ញាធរទន្លេសាប និងគណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា បានចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី សេចក្តីព្រាងការណែនាំសម្រាប់ការតាមដានកូនត្រីម៉្សៅ ដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសជាសមាជិក គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ និងមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ។

សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណង៖

១. ចែករំលែកមេរៀន និងបទពិសោធន៍ពីការអនុវត្តការតាមដានកូនត្រីម៉្សៅ និង

២. ពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងការណែនាំសម្រាប់ការតាមដានកូនត្រីម៉្សៅ៕