Developed by Khmer Focus

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួត
 

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួត (DMP) មានគោលដៅ រៀបចំយុទ្ធ​សាស្ត្រ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងផែនការសកម្មភាពទាន់ពេល​វេលា សម្រាប់ការយល់ដឹង ការត្រៀមបង្ការ ការកសាងផែនការ និង​ការគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួត ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោម សំដៅ ជួយប្រទេសជាសមាជិក ក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ នៃគ្រោះរាំង​ស្ងួត។