Developed by Khmer Focus
ជំពូក៖ Notification on Water Release

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបញ្ចេញធារទឹកពីអាងស្តុកទឹកសេសាន៤ និងសេសាន៤ A មកលើតំបន់ភាគខាងក្រោមទន្លេសេសាន ពីថ្ងៃទី ០១-១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ជាមួយធារទឹក ១៩៦ម៣/វិ។

ចុច​ដង៖ 1542