Developed by Khmer Focus

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានមេគង្គ ស្តីពីកម្ពស់ទឹក (កញ្ញា ០៩,២០២៣)

ជំពូក៖ Forecast

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានមេគង្គ ស្តីពីកម្ពស់ទឹកពីថ្ងៃទី​០៨​ ដល់០៩ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២៣ និងការព្យាករណ៍នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រតាមដងទន្លេមេគង្គ នៅតាមដងទន្លេសាប និងទន្លេបាសាក់ ពីថ្ងៃទី១០​ដល់១៤​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ និងផែនទីរបាយទឹកភ្លៀង នាថ្ងៃទី០៩​ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២៣។