Developed by Khmer Focus

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក (ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣)

ជំពូក៖ Forecast

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានមេគង្គ ស្តីពីកម្ពស់ទឹកពីថ្ងៃទី ១៨  ដល់១៩  ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ២០២៣ និងការព្យាករណ៍នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រតាមដងទន្លេមេគង្គ នៅតាមដងទន្លេសាប និងទន្លេបាសាក់ ពីថ្ងៃទី២០ ដល់២៤  ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ និងផែនទីរបាយទឹកភ្លៀង នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ២០២៣។