Developed by Khmer Focus

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក (០៥ តុលា ឆ្នាំ២០១៦)

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក (០៥ តុលា ឆ្នាំ២០១៦)

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក នៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រ តាមដងទន្លេមេគង្គ ទន្លេសាប និងទន្លេបាសាក់ នាថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ និងការព្យាករណ៍សម្រាប់ ៥ថ្ងៃបន្ទាប់៕...

Read more...

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី ការ​បញ្ចេញ​ធារ​ទឹក​ពី​អាង​ស្តុក​ទឹក​សេសាន​៤ និង​សេសាន​៤A មក​លើ​តំបន់​ភាគ​ខាង​ក្រោម​ទន្លេ​សេសាន ពីថ្ងៃទី ០១-១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី ការ​បញ្ចេញ​ធារ​ទឹក​ពី​អាង​ស្តុក​ទឹក​សេសាន​៤ និង​សេសាន​៤A មក​លើ​តំបន់​ភាគ​ខាង​ក្រោម​ទន្លេ​សេសាន ពីថ្ងៃទី ០១-១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី ការ​បញ្ចេញ​ធារ​ទឹក​ពី​អាង​ស្តុក​ទឹក​សេសាន​៤ និង​សេសាន​៤A មក​លើ​តំបន់​ភាគ​ខាង​ក្រោម​ទន្លេ​សេសាន ពីថ្ងៃទី ០១-១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។...

Read more...

វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ថ្នាក់​តំបន់​ស្ដីពី វិធី​សាស្ត្រ​ទំនាក់​ទំនង និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ ក្រោម​គម្រោង​គ្រប់​គ្រង​ធន​ធាន​ទឹក​ចម្រុះ​ឆ្លង​ដែន (ថ្ងៃទី ០៤-០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦)

វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ថ្នាក់​តំបន់​ស្ដីពី វិធី​សាស្ត្រ​ទំនាក់​ទំនង និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ ក្រោម​គម្រោង​គ្រប់​គ្រង​ធន​ធាន​ទឹក​ចម្រុះ​ឆ្លង​ដែន (ថ្ងៃទី ០៤-០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦)

វៀងច័ន្ទ៖ លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​គណៈ​កម្មការ​ទន្លេ​មេគង្គ បាន​រៀប​ចំ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ថ្នាក់​តំបន់​ស្ដីពី វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយ ក្រោម​គម្រោង គ្រប់​គ្រង​ធន​ធាន​ទឹក​ចម្រុះ​ឆ្លង​ដែន នៅ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​គណៈ​កម្មការ​ទន្លេ​មេគង្គ ទីក្រុង​វៀងច័ន្ទ ប្រទេស​ឡាវ ដោយ​មាន​អ្នក​ចូល​រួម​មក​ពី​ប្រទេស​ជា​សមាជិក MRC (កម្ពុជា ឡាវ ថៃ និង​វៀតណាម) សរុប...

Read more...

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក (០៤ តុលា ឆ្នាំ២០១៦)

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក (០៤ តុលា ឆ្នាំ២០១៦)

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក នៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រ តាមដងទន្លេមេគង្គ ទន្លេសាប និងទន្លេបាសាក់ នាថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ និងការព្យាករណ៍សម្រាប់ ៥ថ្ងៃបន្ទាប់៕...

Read more...

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក (០៣ តុលា ឆ្នាំ២០១៦)

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក (០៣ តុលា ឆ្នាំ២០១៦)

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក នៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រ តាមដងទន្លេមេគង្គ ទន្លេសាប និងទន្លេបាសាក់ នាថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ និងការព្យាករណ៍សម្រាប់ ៥ថ្ងៃបន្ទាប់៕...

Read more...