Developed by Khmer Focus

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងចំណេះដឹង
 

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងចំណេះដឹង (IKMP) មានគោលដៅ រៀបចំ និងរក្សាមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ និងឧបករណ៍​ផ្នែកម៉ូដែលផ្សេងទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការកសាងផែនការ និងធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត។