Developed by Khmer Focus

គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះមេគង្គ
 

គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះមេគង្គ (MIWRM) មានគោលដៅ ពង្រឹងសមត្ថភាព និងមូលដ្ឋានផ្នែកចំណេះដឹង ការគ្រប់គ្រងធនធាន​ទឹកចម្រុះ ដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេ​មេគង្គ ក្រសួង ស្ថប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។